Innehåll

  • Sex stycken psykologiska påverkansknep som försäljare, sektledare och manipulatörer utnyttjar
  • Hur hjärntvätt och subliminal påverkan går till
  • Bedrägliga sätt att resonera och argumentera
  • Hur medier styr och formar människors uppfattning

Författarna

Peter Dahlgren och Håkan Järvå

Peter Dahlgren, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap.
@peterdalle

Håkan Järvå, legitimerad psykolog.
@cultinfo