Innehåll

Kapitelindelning av boken.

Del 1: System 1 – dina medarbetares roll i ditt agerande och beslutsfattande

 1. Varför en bok om påverkan och manipulation?
 2. Subliminal påverkan, priming och betingning
 3. De perceptuella systemen tar hand om inkommande information
 4. Bearbetningen av den perceptuella informationen
 5. Heuristiker är tumregler och förenklingar
 6. Sociala heuristiker

Hur hjärnan påverkas

Del 2: System 2 – chefens roll i individens agerande och beslutsfattande

 1. Chefen är system 2 – det medvetna jaget
 2. Konverteringsstrategier

Del 3: Hur språk och medier kan styra människors uppfattning

 1. Att ljuga utan att ljuga
 2. Argumentation för att få sin vilja fram
 3. Vanliga misstag vid resonerande
 4. Hur medier påverkar oss