Om boken

Varför gillar vi några personer men inte andra? Varför är försäljare så skickliga?

Hur vi beter oss och hur vi bildar våra uppfattningar om verkligheten är kanske inte något vi funderar speciellt mycket på. Vi vill gärna tro att vi grundar våra beslut på fakta och relevant information, men som boken kommer visa påverkas vi omedvetet av helt andra faktorer.

Dessa faktorer bygger på grundläggande psykologiska mekanismer som i många fall hjälper oss i vår vardag, men som även går att utnyttja för att manipulera och påverka oss om man känner till knepen.

Vintern 2013 kommer en ny bok om manipulation och påverkan vid Studentlitteratur. Boken består av tre delar om drygt 380 sidor som handlar om hur hjärnan bearbetar information och hur språk och medier kan påverka vår uppfattning.

Påverkan och manipulation - bokomslag

Ur innehållet

  • Sex stycken psykologiska påverkansknep som försäljare, sektledare och manipulatörer utnyttjar
  • Hur hjärntvätt och subliminal påverkan går till
  • Bedrägliga sätt att resonera och argumentera
  • Hur medier styr och formar människors uppfattning

Till vem riktar sig boken?

Boken riktar sig huvudsakligen till studenter i psykologi men också till alla som är intresserade av att skaffa sig en bred förståelse för hur människor kan påverka andra människor i såväl privatliv som arbetsliv.

Vad skiljer boken från andra böcker?

Boken är unik eftersom den kombinerar flera olika breda perspektiv: humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Andra böcker handlar vanligtvis om det ena eller det andra. Syftet med boken är att försöka kombinera perspektiven till en helhet för att på så vis skapa en bredare förståelse för ett ämne som faktiskt har berört alla människor i alla tider.

Hur är boken upplagd?

I Manipulation och påverkan tas psykologin som utgångspunkt genom att förklara hur människor tänker och resonerar, därefter går boken över i att beskriva hur man faktiskt bör tänka och resonera, för att till sist avsluta genom att sätta allt i ett större demokratiskt sammanhang, det vill säga hur medierna påverkar vårt beslutsfattande och hur samhällsfrågor skildras.

Läs mer om författarna Håkan Järvå och Peter Dahlgren.

Fakta

Författare: Håkan Järvå, Peter M. Dahlgren
Förlag: Studentlitteratur
ISBN: 978-91-44-07674-4
Språk: Svenska
Målgrupp: Högskoleutbildningar i psykologi, ekonomi, journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap
Utgiven: december 2013
Antal sidor: 384
Kategori: Psykologi, medie- och kommunikationsvetenskap, språkfilosofi, retorik

Studentlitteratur