Föreläsningar

Håkan och Peter kan föreläsa hos din organisation om påverkan, manipulation och beslutsfattande.

Se en tidigare föreläsning på ABF: