Författarna

Peter Dahlgren och Håkan Järvå

Peter Dahlgren och Håkan Järvå. Foto: Nils Kim Gustafsson

Håkan Järvå

Legitimerad psykolog som även skrivit boken Sektsjuka. Håkan var medlem i Scientologerna under många år och har tagit till sig erfarenheten där för att hjälpa avhoppare.

hjalpkallan.se/jarva • @cultinfo  • 031-757 50 31

Peter Dahlgren

Forskar i medie- och kommunikationsvetenskap med intresse för språk, medier och psykologi. Peter skriver även en bok om argumentationsteori med fokus på bedräglig argumentation.

peterdahlgren.com • @peterdalle • 073-570 58 75