Korrigeringar

Här samlas eventuella faktafel och korrigeringar som gjorts i första upplagan av boken. Korrigeringar läggs till efterhand som de upptäcks.

Korrigeringar

1. Referensen till Peter Dahlgrens forskning är felaktig. Numret till artikeln är inte 2, utan 3-4. Se korrekt referens nedan.

Dahlgren, P. M. (2013). Politikers retoriska självförsvar under mediedrev – Hur statusläran kan ge ny kunskap om politiska intervjuer. Nordicom Information, 35(3-4).

2. Många av de socialpsykologiska experimenten vi hänvisar till har inte lyckats replikeras, till exempel att en kall eller varm kopp kaffe influerar omdömet av en annan person. Det framgår av specialnumret volym 45, nummer 3 (2014) av Social Psychology. På Slate kan man läsa en mer populärvetenskaplig sammanfattning.